Pregătirea sportivilor pentru articulații.

pregătirea sportivilor pentru articulații

Mai precis, din punct de vedere al conţinutului, antrenamentul este o activitate motrică specializată şi sistematic orientată către formarea generală a individului achiziţia de cunostiințe tehnico-tactice precum şi ameliorarea performanţei fizice. Stăpânirea tehnicii specifice şi ameliorarea performanţei sportive merg mână în mână, una trebuie să progreseze împreună cu cealaltă, scopul general al antrenamentului fiind aducerea sportivului la nivelul maxim al posibilităţilor sale la momentul competitiiei de obiectiv.

Realizarea optimală a ansamblului obiectiv - antrenament - performanţă implică diferiţi factori aparţinând domeniului fizic, tehnic, tactic, psihologic şi social.

pregătirea sportivilor pentru articulații

Fiecare dintre factorii citaţi, devine un criteriu de reuşită suplimentară pregătirea sportivilor pentru articulații în acest sens, nu trebuie să fie neglijată activitare de dezvoltare continuă, progresivă şi adaptată.

Evident, fiecare activitate sportivă specifică privilegiază factori ce apar prioritari în detrimentul altora care par secundari. Parte integrată pregătirii sportive, pregătirea fizică constituie spaţiul metodologic care etalează abordarea specifică a antrenamentului sportiv, fiind suma registrelor de intervenţie care în jurul dimensiunii tehnico - tactice contribuie la dezvoltarea capacităţii de performanţă a sportivului, tratând mijloacele specifice disciplinei sale.

Într-o manieră mai mult sau mai puţin explicită, pregătirea fizică este redusă la dimensiunea sa "generală" neglijând aspectul său specific. Dureri articulare și metode de tratament dacă îi acordăm pregătirii fizice o funcţie de etalare în raport de adaptările specifice pe care şi le propune antrenamentul sportiv, nu putem să o limităm la singurul său pregătirea sportivilor pentru articulații funciar pregătire fizică generală.

Astfel, conţinutul generic al pregătirii fizice dezvoltarea calităţilor motrice nu pregătirea sportivilor pentru articulații mare lucru dacă nu este tratat şi în funcţie de specificitatea unei probe pregătirea sportivilor pentru articulații, orice tehnică sportivă este subînţeleasă prin mijloacele fizice pe care ea le presupune.

În orice performanţă, tehnica sportivă se înscrie într-un efort cu triplă dimensiune: spaţiu — timp, intensitate — frecvenţă, constantă — neprevăzut. Astfel, pregătirea fizică în serviciul specificităţii trebuie să servească condiţiilor de realizare a sarcinii sportive, interesându-se de aspectele psihomotoare legate de învăţarea tehnicii, de mijloacele funcţionale legate de ameliorarea lor, de dimensiunile energetice legate de probă intensităţi şi anduranţă specifică.

pregătirea sportivilor pentru articulații

Aceasta ambiguitate a rolului pregătirii fizice în sistemul de antrenament, pune problema analizei sarcinii sportive înaintea elaborării conţinuturilor pentru a trata mai eficace decalajele între profilul evaluat al sportivului şi exigentele probei sale. În funcţie de activitate, pregătirea fizică poate corespunde fie factorului principal al performanței şi în consecinţă o dominantă a antrenamentului discipline din atletismfie un suport pe care calităţile tehnice şi tactice vor putea să se sprijine şi fără de care nici o performanţă nu va putea să fie realizată sporturi colective, sporturi de luptăfie un factor "bonus" în performanţă pentru activităţi unde pregătirea fizică are o contribuţie minoră la realizarea sportivă tir cu arcul, golf.

Tendinţa actuală este de a fragmenta pregătirea în cadrul antrenamentul sportiv: pregătire tehnico-tactica, fizică, mentală pregătirea sportivilor pentru articulații.

Antrenamentul sportiv - generalități

Atletismul însă, fiind o activitate sportivă eminamente individuală excepţie făcând doar probele de ştafetă se sprijină cu mult mai mult decât alte discipline sportive pe relaţia foarte strânsă între antrenor şi atlet în toate zonele de intervenţie.

Exceptând zona de supraveghere, dirijare şi intervenţie medicală care rămâne apanajul cadrelor de specialitate, restul domeniilor de intervenţie ar trebui să fie gestionate de către antrenor.

Articulații dureroase?! Tratament natural!

Această situaţie presupune din partea antrenorului, un volum de cunostințe suficient de aprofundate care să-i poată asigura o bună gestionare a activităţii la diverse nivele de performanţă.

Deci, fiecărei perioade trebuie să-i corespundă un lucru adaptat vizând unul mai multe direcţii de dezvoltare particulară. Din acest punct de vedere, putem evidenţia trei mari perioade macrocicluri în cadrul unui sezon competiţional.

 • Ты меня слышишь.
 • Но мне она неизвестна».
 • На рубашке расплывалось красное пятно, хотя кровотечение вроде бы прекратилось.
 • Тогда всему придет конец.

Pe parcursul acestei perioade de pregătire, se vă urmării în special dezvoltarea punctelor slabe şi întreţinerea celor forte. Acest tip de pregătire va fi pus în operă în perioada de reluare a activităţii de antrenament, perioada în general îndepărtată de cea de competiţii.

Alte articole din categorie

Lucrul în această perioadă este direcţionat în principal către lucrul aerobic anduranță fundamentală deasemenea dirijat către dezvoltarea forţei generale şi a supleţii. Durata acestei perioade de pregătire depinde de doi factori: specificitatea disciplinei şi nivelul practicanţilor.

 1.  - Сегодня не его дежурство.
 2. Когда его обвиняли в фаворитизме, он в ответ говорил чистую правду: Сьюзан Флетчер - один из самых способных новых сотрудников, которых он принял на работу.
 3. Osteoartroza tratamentul articulației genunchiului în stadiul 1

Astfel, perioada poate fi mai lungă pregătirea sportivilor pentru articulații cazul debutanţilor, sau mai scurtă în cazul sportivilor de înaltă performanta solicitaţi mult mai mult de calendarul competiţional Pregătire fizică auxiliară sau orientată Din punct de vedere temporal, ea urmează perioadei de pregătire fizică generală nefiind o ruptură între cele două tipuri de pregătire fizică ci o tranziţie care urmăreşte să dezvolte calităţile fizice cel mai puternic reclamate de efortul specific într-o formă mult mai adaptată la caracteristicile sportivului.

De fapt, acestui tip de pregătire îi corespunde aspectul calitativ al conţinutului, faţă de pregătirea fizică generală căreia îi corespunde un aspect cantitativ. Pregătire fizică pregătirea sportivilor pentru articulații Aceast tip de pregătire fizică reclama în principal din partea sportivului o participare foarte activă, ea constituind faza în care toate achiziţiile fizice de ordin general vor fi transferate în realizarea tehnicii respective.

Concluzionând, pregătirea fizică reprezintă o componentă a antrenamentului sportiv, ea este în serviciul sportivului şi al disciplinei practicate, ea trebuie să poată fi dezvoltată în paralel cu celelate componente ale antrenamentului sportiv pentru a putea în final să pregătirea sportivilor pentru articulații integrate conţinutului general al pregătirii atletului.

Parametrajul efortului şi calibrarea şedinţelor de antrenament care vizează tratamentul filierelor energetice Influenta filierei aerobe în antrenabilitatea celorlalte filiere energetice Domeniul întăririi musculare Este registrul structural inconturnabil al pregătirii fizice: Solicitarea teritoriilor musculare reclamate de sarcină sportivă Luarea în calcul a regimurilor de contracţie specifice pentru realizarea gestului sportiv Vizează indicii de forţă efectiv necesari unei probe anumite Domeniul planificării Pe parcursul întregului sezon trebuie programată riguros stimularea resurselor organice şi funcţionale ale sportivului.

pregătirea sportivilor pentru articulații

Pregătirea fizică, are rolul de a planifica perioadele de tratare a fiecărei reaurse, veghind la asamblarea lor în cadrul dinamicii încărcăturilor de antrenament Dacă ecartul între nivelul sportivului şi exigentele probei determină necesităţile, obiectivele de performanţă şi calendarul competiţional determină marjele planificării. Problema ce se pune, este cât timp acordăm pregătirii fizice înainte şi între competiţii, răspunsul la această întrebare vine în mod firesc în urma stabilirii nivelului fizic al sportivului raportat la cerinţele probei, precum şi un urma stabilirii precise a obiectivelor şi a calendarului competiţional.

pregătirea sportivilor pentru articulații

Profilaxia şi refacerea sportivului Traumatologia specifică practicii sportive ar trebui să orienteze dimensiunile profilactice ale pregătirii fizice către ameliorarea simţul proprioceptiv, mobilitatea şi blocarea articulaţiilor, reechilibrarea hidrolitică, prevenirea accidentelor musculare, precum şi proceduri de recuperare activă. În acest registru al metodelor active de prevenire, antrenorul şi kinetoterapeutul ar trebui să lucreze în sinergie pentru sportiv, mai ales în recuperarea după accidente sau intervenţii chirurgicale.

Din punctul nostru de vedere, nutriţia şi pregătirea psihologică ies din preocupările antrenorului, fiecare dintre aceste domenii făcând obiectul unei formaţiuni proprii şi poate genera locuri de muncă aparte în cadrul echipei ce realizează pregătire sportivului. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte disciplina şi proba în care acţionează, antrenorul ar trebui să fie informat în aceste domenii pentru a putea, în final, să orienteze sportivul aflat în dificultate, fără însă că tratamentul concret al situaţiilor acute să facă obiectul sau de activitate.

Evoluţia pregătirii fizice către conţinutul din ce în ce mai apropiat de specificul probei, implică faptul că antrenorul să fie el însuşi format inaceasta direcţie.

Este adaptarea pe termen scurt sau pe termen lung la încărcăturile de antrenament pregătirea sportivilor pentru articulații la stresul cronic la care sportivul trebuie să se adapteze pentru a deveni din ce în ce mai performant. PLATONOV « adaptarea este un proces de obişnuire a organismului la constrângerile mediului în care evoluează, stimulii de antrenament solicitând o reacţie organică, psihică şi afectivă, o adaptare către o performanţă cât mai mare » Adaptarea pe termen scurt punctuală şi puternică răspunsurile adaptative ale organismului vor putea fi pregătirea sportivilor pentru articulații imediat după apariţia unei solicitări Ex: simpla trecere de la o stare de repaus la o acţiune dinamică, pregătirea sportivilor pentru articulații determina o creştere instantanee a pulsului cu câteva unităţi.

Revenirea în repaus, va readuce după un anumit timp valoarea pulsului la valoarea iniţială Adaptarea pe termen lung. Repetarea stimulilor punctuali va antrena în timp o adaptare pe termen pregătirea sportivilor pentru articulații sau cronică.

Pe măsură ce şedinţele de antrenament se înlănţuie, repetarea regulată stimulilor va antrena o adaptare a o organismului pe termen lung, ceea ce reprezintă ameliorarea uneia sau a mai multor calităţi fizice. Astfel, după un ciclu de antrenament în care încărcătura de antrenament rămâne aceiaşi vom observa că stresul indus este mai redus În cadrul unui ciclu de ameliorare a anduranţei, frecventa cardiacă de repaus va diminua în finalul ciclului în raport cu începutul ciclului.

pregătirea sportivilor pentru articulații

Adaptare specifică este un tip de adaptare ce vizează latura tehnică a antrenamentului sportiv şi care nu corespunde aceloraşi două tipuri de adaptare menţionate, ea exprimându-se printr-o eficientizare a tehnicii urmare a adaptărilor pe termen lung la nivelul calităţilor fizice specifice. Planificarea antrenamentului se sprijină pe aplicarea principiilor de bază care vor prezida înlănţuirea fazelor de lucru şi de repaus şi în general guvernează pregătirea unui sportiv, fie el debutant sau mare campion.

Principiul supraîncărcării Încărcătura antrenamentului este componenta esenţială a unui program de pregătire fizică.

Ultimele articole publicate

În cadrul antrenamentului fizic solicitările trebuiesc să fie mult peste nivelul solicitărilor fizice obişnuite reclamate de viaţă de zi cu zi. Supra încărcarea reclama în fond, mai mult decât deobicei, provocând o adaptare de lungă durată a organismului care dincolo de câteva săptămâni, va funcţiona cu mai multă eficacitate.

pregătirea sportivilor pentru articulații

Aceasta supraîncărcare se poate realiza fie crescând frecventa unui exerciţiu în cadrul antrenamentului altfel spus mărind volumul de antrenament fie mărind intensitatea de realizare a unui exerciţiu într-o durată stabilă, fie mărind durata de realizare a exerciţiului păstrând intensitatea constantă.

Pe parcursul întregii cariere a unui sportiv, încărcătura antrenamentului va evolua în termen de cantitate, intensitate şi specializare, iar pentru aceasta trebuiesc respectate câteva reguli: Specializarea trebuie să se instaleze relativ târziu, fiind întotdeauna în concordanţă cu vârsta optimă pentru realizarea performanţei maximale.

Ar trebui să existe o trecere progresivă de la pregătirea fizică generală la pregătirea fizică specifică, atât la nivelul carierei cât mai ales la nivelul sezonului de pregătire.

 • Structurile sportive care organizează activitatea de pregătire sportivă își pot modifica normele și regulamentele specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situația creată de criză, cu pregătirea sportivă comună ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.
 • Pregătirea sportivă comună - Sarcinile principale ale controlului
 • Ce să faci când te dor genunchii de la alergare Centrul Medical Superfit Pregătirea sportivilor pentru articulații 10 tipuri de exerciții care previn trosniturile și durerile de genunchi Acest lucru vi se întâmplă mai ales atunci când faceți genuflexiuni sau când urcați și coborâți scările?
 • Antrenamentul sportiv - generalități - Pregătirea sportivilor pentru articulații
 • Пусть пройдут все двадцать четыре часа - просто чтобы убедиться окончательно.
 •  Это была шутка, Мидж.

Asevedeași